Arnošt Coufal – cesta životom

Biografické údaje spolu s míľnikmi v pedagogickej/hudobníckej kariére Arnošta Coufala postupne dopĺňame. Ak ste Arnošta Coufala poznali, budeme radi, ak nám pomôžete doplniť a vyskladať mozaiku jeho života o všetky podstatné dátumy a podrobnosti.

1937

Príchod na svet

Arnošt Coufal prichádza na svet dňa 27. apríla 1937 v Brne. Obaja rodičia pochádzajú zo Zašovej v okrese Vsetín, otec je drobným živnostníkom (za komunistov bol vo väzení za domnelú protištátnu činnosť). O rok neskôr sa narodí Arnoštova sestra Anna. Arnošt v Zašovej, malej obci na Valašsku, prežíva neľahké detstvo v období nemeckej okupácie. V roku 1943 nastupuje na základnú deväťročnú školu v Zašovej.

1947

Ľudová škola umenia

Arnošt Coufal začína navštevovať Ľudovú školu umenia vo Valašskom Meziříčí. Dvaja učitelia dochádzajú vyučovať do vysunutého pracoviska v Zašovej. Sestra nastupuje na klavír a otec chce Arnoštovi prideliť husle. Malý Arnošt sa vzopiera a rovnako nastupuje na klavír.

1952-1955

Vyšší hudební škola

Namiesto svojej obľúbenej chémie nastupuje Arnošt Coufal na hudobné štúdiá na Vyššej hudobnej škole v Kroměřiži (ekvivalent dnešného konzervatória). Už vtedy vyniká v hudobnej teórii. Namiesto klavíra však nastupuje na flautu. Triednym profesorom mu je Eduard Klobouk. Tu sa prvýkrát stretáva s jazzom. Jeho starší spolužiak, klavirista Honza Hřivnáček, ktorý študoval ako všetci klasickú hudbu, raz začne hrať jazz. Okamžite sa do jazzu zamiluje. Po dvoch rokoch objavovania akordov, ktoré v klasickej hudbe neexistujú, mu ruská profesorka klavíra Nina Seharova zakazuje hrať jazz a neraz sa po prichytení ocitá na školskej „listine hanby.“ Jazz bol považovaný za infiltráciu západnej nesocialistickej kultúry. Po troch rokoch štúdia ho zo štúdia pre jazz a nežiaduci kádrový profil vyhadzujú.

1955-1959

Průmyslová škola výroby hudebních nástrojů

Arnošt Coufal po vyhodení z Vyššej hudobnej školy nastupuje ako 18 ročný do Kraslic na Průmyslovú školu výroby hudebních nástrojů. Bola to nástrojárska podniková priemyslovka národného podniku AMATI. Nastupuje na odbor technológie výroby hudebných nástrojov a štvorročné štúdium úspešne ukončí maturitnou skúškou dňa 4. júna 1959. Na škole je množstvo iných vyhodených konzervatoristov a počas štúdia sa neúnavne hudobne zdokonaľuje. Pôsobí v symfonickom orchestri mesta Kraslice ako flautista. V roku 1958 hrá ešte ako študent priemyslovky vo veľkom tanečnom orchestri krajského rozhlasového štúdia v Karlových Varoch. Počas štúdia sa tiež aktívne venuje kompozícii tanečnej a jazzovej hudby a štúdiu moderných jazzových smerov.

1958

Jazzový septet v Kraslicích

V roku 1958 v Kraslicích Petr Kódl (neskôr sólista vo Vlachovom Big Bande) zakladá a vedie cooljazzový septet, v ktorom pôsobí aj Arnošt Coufal a ktorý na ústrednom kole STM (Súťaž tvorivosti mládeže) v Bratislave prekvapujúco zvíťazil a získal 1. miesto vo svojej kategórii.

1959

Prvá práca

Arnošt Coufal ako absolvent priemyslovej školy nastupuje do zamestnania do fukncie technológa výroby v národnom podniku AMATI Kraslice.

1959

Odchod na Slovensko – vojenská služba

Na jeseň 1959 nastupuje Arnošt Coufal na základnú vojenskú službu v Martine ako člen 14 členného orchestra (flautista) Armádneho divadla SNP (dnešné Slovenské komorné divadlo v Martine). Na konkurz prichádza na pozvanie kamaráta z kroměřížskeho konzervatória Luďka Konečného. V rámci pôsobenia v AD SNP zakladá malý jazzový súbor, s ktorým uskutočňuje viacero vystúpení na kultúrnych podujatiach. V roku 1960 sa ako člen AD SNP zúčastňuje na umeleckom zájazde do Sovietskeho zväzu.

1962

Prvýkrát hudobným pedagógom

Po zrušení armádneho orchestra nastupuje Arnošt Coufal na kratšie obdobie do zamestnania v Okresnom priemyselnom podniku Martin ako vedúci opravovne hudobných nástrojov, odkiaľ však pre nevyhovujúce pracovné podmienky odchádza a nastupuje ako (nekvalifikovaný) učiteľ hry na klavír a hudobnej náuky v Ľudovej škole umenia vo Vrútkach a neskôr v Ľudovej škole umenia v Martine.

1962-1968

TODO

Arnošt Coufal v roku 1962 zakladá v Žiline spolu s Richardom Mašlonkom TODO – Tanečný orchester Domu odborov v Žiline, zábavovú kapelu hrajúcu estrádnu muziku. V roku 1967 Richard Mašlonka emigruje a kapelníkom súboru sa stáva Arnošt Coufal. TODO frekventovane účinkuje na „Čajoch v Estrádnej sále Domu odborov“, či žilinskom festivale San Remo.

1963

Vstup do manželského zväzku

14.decembra 1963 si za manželku berie Annu Šumichrastovú, s ktorou má neskôr dve deti, staršiu dcéru Ivonu a syna Radoslava.

1964

Prvé veľké uznanie

V novembri 1964 získava na I. celoslovenskej prehliadke tanečných a jazzových orchestrov v Bratislave cenu za najlepšiu kompozíciu a aranžmá prehliadky a uznanie poroty za skladbu Fragment v kategórii veľkých tanečných orchestrov. O orchester TODO súčasne prejavuje záujem Československý rozhlas, ktorý nahráva skladbu Arnošta Coufala Fragment a pozýva orchester k účinkovaniu v „Štúdiu mladých“.

1968

Dlhoročný metodik

Arnošt Coufal nastupuje do zamestnania na Okresnom osvetovom stredisku v Martine ako odborný pracovník ZUČ (metodik) pre úsek hudby a spevu. Tu pracuje až do novembrovej revolúcie a pádu socializmu v roku 1989. Svoje aranžmány infiltruje do repertoárov 36 regionálnych komerčných a folklórnych orchestrov.

1968

Strojár Martin

Arnošt Coufal sa stáva kapelníkom hudobného telesa Strojár Martin.

1970-1975

Sírius

Arnošt Coufal sa pridáva k profesionálnemu hudobnému súboru Sírius. Ten v roku 1965 založil Ivan Drozda. Arnošt v kapele pôsobí 5 rokov a popri Martinovi Ševčíkovi a Ladislavovi Klimekovi pôsobí v dychovej sekcii. Popri saxofóne hrá aj na klávesy a priečnu flautu. Pre zoskupenie aranžuje ľudové piesne do pop-beatového štýlu.

1974

Sextet Dina Stolára a prvé vystupovanie na západe

Hudobné zoskupenie Sextet Dina Stolára, ktoré hrá swingovú hudbu a v ktorom pôsobí aj Arnošt Coufal, cez Slovkoncert Banská Bystrica absolvuje polročný umelecký zájazd na Západe – v Nemeckej spolkovej republike a vo Švédsku.

1976-1981

Orientál

Arnošt Coufal začína v roku 1976 pôsobiť v skupine Orientál, ktorú v roku 1962 založil Martin „Tino“ Matula a stáva sa jej umeleckým vedúcim. Skupina si po jeho príchode pridáva názov Canopus. Okrem počtu členov skupina zásluhou Arnošta Coufala značne žánrovo rozširuje svoj repertoár. Pôvodné komerčné zameranie obohacuje o odvážne „výlety“ do oblasti rocku, džezu i do vážnej hudby. Arnošt v zoskupení spieva a hrá na tenor saxofón a flautu.

1986-1992

Kapelník Swing Big Bandu mesta Žilina

Arnošt Coufal je kapelníkom, skladateľom a aranžérom prvého žilinského Big bandu, v ktorom tiež hrá na saxofón. Toto hudobné teleso vzniká z popudu organizovania celoslovenského jazzového festivalu amatérskych kapiel v Žiline, kde mesto na nultom ročníku v roku 1985 nemá žiadne zastúpenie. Arnošt Coufal je oslovený v roku 1986 a stáva sa kapelníkom v súbore, v ktorom pôsobí viacero jeho bývalých spoluhráčov z hudobnej skupiny TODO. V roku 1986 už Swing Big Band vystupuje na 1. ročníku celoslovenského jazzového festivalu. V roku 1990 Swing Big Band Žilina cestuje na koncertné vystúpenia do Nemecka a Luxemburska. V roku 1992 súbor zaniká. 

1990

Pedagóg vo Vrútkach

Na pozvanie riaditeľa p. Krátkeho nastupuje na Základnú umeleckú školu vo Vrútkach a začína napriek absencii formálnej kvalifikácie učiť dištančne v Kláštore pod Znievom, kde pôsobí až do konca svojho života. Vyučuje flautu a saxofón.

1993

Aranžér a skladateľ študentského Big Bandu v Žiline

V roku 1993 vzniká Big Band žilinského konzervatória, ktorý zakladá Miroslav Beloríd (bývalý spevák a trombonista Swing Big Bandu mesta Žilina) spolu s Igorom Steinerom a Jozefom Šalagom (obaja takisto bývalí hráči žilinského Swing Big Bandu) za výdatnej pomoci vtedajšieho vedenia konzervatória – riaditeľky Kláry Cenkovej a jej zástupcu Milana Oravca. Arnošt Coufal pre tento študentský Big Band pripravuje aranže a pomáha mu až do svojej smrti v roku 2019.

1993-1998

Pedagóg na žilinskom konzervatóriu

Ako externista začína Arnošt Coufal na žilinskom konzervatóriu vyučovať nepovinný predmet jazzová harmónia, inštrumentácia, kompozícia a aranžovanie. Na konzervatóriu zameranom na klasickú hudbu to bola pomerne pokroková vec, o ktorú sa zaslúžil profesor Luděk Konečný, ktorý na konzervatóriu vyučoval hru na trúbke a ktorý bol Coufalov spolužiak zo štúdií v Kroměříži.

1996

Úspech v kompozičnej súťaži

V rámci Roku slovenskej hudby bola vypísaná tvorivá súťaž vo všetkých oblastiach. V kompozičnej súťaži obsadzuje Arnošt Coufal so svojou Jazzovou skicou č. 2 z roku 1992 druhé miesto. Víťazí Matúš Jakabčic, čerstvý absolvent ročnej stáže na Berklee School of Music.

2019

Odchod na večnosť

Arnošt Coufal odchádza na večnosť dňa 7. augusta 2019. Rozlúčka s ním sa uskutočnila v Dome smútku vo Vrútkach 9. augusta 2019. Rozlúčili sa tam s ním aj jeho študenti, ktorí zahrali jeho aranžmán Chopinovho Prelúdia e mol (op.28 č. 4) pre 6 saxofónov (záznam nájdete v sekcii Audio).

Arnost Coufal
Arnošt Coufal (rok cca 1963-1966)
(foto: archív Arnošta Coufala)