Arnošt Coufal hudobníkom

Na tomto mieste si postupom času predstavíme hudobnú kariéru Arnošta Coufala, hudobné telesá, v ktorých pôsobil, a kde sa nám podarí zistiť, aj hudobníkov, s ktorými hral v týchto hudobných zoskupeniach.

Arnošt Coufal na saxofóne vľavo, Karlove Vary, rok 1958
(foto: archív Arnošta Coufala)

Tanečný orchester Domu odborov Žilina (TODO)

Arnošt Coufal bol ako tenorsaxofonista, skladateľ a aranžér jedným z pilierov tohto hudobného telesa. Za prvých jeden a pol roka činnosti skomponoval pre orchester viac ako dvadsať jazzových a tanečných skladieb.
TODO hrával tanečnú muziku pri nedeľných čajoch v Dome odborov.
Nástroje a obsadenie: trúbka 1: Luděk Konečný, trúbka 2: Martin Ševčík, trúbka 3: Stanislav Ďuriač, altsax: Peter Miglierini, tenorsax:Arnošt Coufal, tenorsax: Ivan Kulina, barytonsax: Ján Drábik, pozauna 1: Gustav Kvasnica, pozauna 2: Tibor Hulín, lesný roh: Milan Stuchlík, klavír: Pavol Rybárik, bicie: Peter Vladár, kontrabas: Otmar Húdzik
(informácie o zložení nám poskytol pán Ivan Kulina).

Tanečný orchester Domu odborov, rok 1963, Arnošt Coufal v hornom rade v strede
(foto: archív Arnošta Coufala)

Sírius

Arnošt Coufal pôsobil v profesionálnon hudobnom súbore Sírius od roku 1970 do roku 1975. Kapela okrem iného účinkovala – ešte pred príchodom Arnošta Coufala – aj v zahraničí, napr. v Holandsku či Spolkovej republike Nemecko. Na fotke nižšie v hornom rade zľava: Ivan Drozda (kapelník, spev), Ivan Kysela (basgitara), Arnošt Coufal (tenor saxofón, flauta a klávesy), Ladislav Klimek (alt saxofón, klarinet a klávesy), Martin Ševčík (trúbka), Ondrej Cintula (gitara). Dolný rad zľava: Eva Štiglincová (spev), Marcel Mašlonka (bicie), Natalia Holienková (spev)
(informácie o zložení nám poskytol pán Ivan Drozda prostredníctvom pána Ivana Kulinu)

Kapela Sírius, Arnošt Coufal v hornom rade tretí zľava
(foto: archív Ivana Drozdu)
Kapela Sírius, rok 1974. Arnošt Coufal úplne vľavo
(foto: archív Arnošta Coufala)

Sextet Dina Stolára

Hudobné zoskupenie Sextet Dina Stolára hralo swingovú hudbu. Nepoznáme zatiaľ presné roky účinkovania Arnošta Coufala v tomto zoskupení ani jeho zloženie, vieme len to, že cez Slovkoncert Banská Bystrica absolvuje polročný umelecký zájazd na Západe – v Nemeckej spolkovej republike a vo Švédsku.

Orientál

Arnošt Coufal bol umeleckým vedúcim hudobného súboru Orientál, ktorý založil Martin „Tino“ Matula v roku 1962. Pôsobil v ňom v rokoch 1976-1981. Nástroje a obsadenie počas tohto obdobia: organizačný vedúci, saxofón a spev – Martin „Tino“ Matula, umelecký vedúci, saxofón, flauta a spev – Arnošt Coufal, trumpeta a melofón – Milan Šalma, trumpeta II – Miro Korbel, organ a spev – Ferdinand Horvát, gitara a spev – Peter Kolštrom, basgitara a spev – Viliam Uhrín, bicie nástroje – Ivan Matula.

Skupina Orientál, Martin Matula úplne vľavo, vedľa neho Arnošt Coufal
(foto: archív Tina Matulu)

Swing Big Band Domu odborov v Žiline

Arnošt Coufal bol umeleckým vedúcim, skladateľom, aranžérom a dirigentom tohto orchestra založeného na jar roku 1986, ktorý hral v klasickom, tradičnom nástrojovom obsadení: 4 trúbky (Štefan Zábojník, Martin Ševčík, Ivan Rugala, Jozef Rúčka), 4 trombóny (Ján Buzalka, Miroslav Belorid, Vávlav Václavů, Igor Steiner), 5 saxofónov (Ladislav Klimek, Emil Jankech, Ivan Kulina, Jozef Šalaga, Peter Miglierini) a 4-členná sekcia rytmických nástrojov (piano: Pavol Rybárik, gitara: Peter Priečinský, basgitara: Ondrej Cintula, bicie: Rudolf Porubčanský). S orchestrom spievali Miroslav Belorid a Lýdia Matušíková.
Orchester bol v živom styku s amatérskymi ale aj profesionálnymi orchestrami (napr. Orchester G. Broma, Orchester K. Vlacha, a pod.) a v roku 1990 absolvoval aj zahraničný zájazd do Spolkovej republike Nemecko a Luxemburska.

Swing Big Band Žilina, rok 1986, Arnošt Coufal v strednom rade v strede
(foto: archív Arnošta Coufala)

Big Band Žilinského Konzervatória

Arnošt Coufal bol šedou eminenciou Big Bandu Žilinského Konzervatória. Komponoval, aranžoval a radil tomuto hudobnému telesu prakticky až do svojej smrti v roku 2019. Big Band Žilinského Konzervatória založil v roku 1993 Coufalov spoluhráč zo žilinského Swing Big Bandu trombónista, spevák a pedagóg Miroslav Belorid. Po jeho smrti v roku 2006 prebral nakrátko funkciu vedúceho súboru jeho syn Branislav Belorid a po ňom saxofónista a Coufalov žiak Marek Pastírik, ktorý orchester vedie dodnes.

Caufal na zajazde vo Svedsku
Arnošt Coufal vpravo, Švédsko, rok 1974
(foto: archív Arnošta Coufala)