Deus Sax Machina – Hommage to Arnošt Coufal (2023)


Hommage à Sax Prelude 1
Moje prvé saxofónové kvinteto, venované Arnoštovi Coufalovi a inšpirované jeho skladbou Sax Prelude 1. Obsahuje hlavnú tému, ktorá spracúva jeho pôvodnú melódiu, vedľajšiu melódiu v triolovom zadelení a stredný diel spracúva pôvodnú tému v kontrapunkte. Zaujímavé miesto v tejto skladbe zaujíma barytón saxofón, ktorý vkladá počas hlavnej témy melodické akoby improvizované vsuvky.

Hommage à Sax Prelude 2
Druhé saxofónové kvinteto nadväzuje na Coufalovu skladbu Sax Prelude 2. Obsahuje introdukciu, ktorá je parafrázou začiatku Arnoštovho diela a tiež pomalú hlavnú tému, miestami pripomínajúcu Coufalovu pôvodnú melódiu. Stredný diel je o niečo rýchlejší ako v pôvodnom diele, no jeho charakter odkazuje na priamy Arnoštov vplyv. Celkový dojem je podobný, ide o viac menej pomalú, rozjímavú skladbu.

Hommage à Sax Prelude 3
Tretie saxofónové kvinteto vychádza zo skladby Sax Prelude 3. Ide o na prvý pohľad menej príbuzné dielo, no znalci Coufalových kvintet v ňom spoznajú typické melódie pôvodnej skladby. Toto kvinteto je o čosi zložitejšie na súhru ako ostatné, obsahuje množstvo rozličných charakterových aj rytmických zmien. Miestami skladba náhle moduluje do 5/4 metra, inokedy zrazu pripomína barokové preludovanie. Okrem Arnoštovho vplyvu tu, najmä v strednom pomalom dieli, cítiť aj odkaz klaviristu Barryho Harrisa, ktorému je rovnako toto dielo venované (skladba vznikla v čase smrti tohto legendárneho amerického jazzmana).

Hommage à Sax Prelude 4
Štvrté saxofónové kvinteto priamo nadväzuje na viaceré melódie Arnoštovej skladby Sax Prelude 4, no v inom charaktere. Už v introdukcii novým harmonickým spôsobom spracúva pomalý diel Coufalovej kompozície, hlavná téma kvinteta zas najviac pripomína typický stride piano štýl 20. a 30. rokov minulého storočia, hoci je hraný saxofónmi. Hommage zároveň parafrázuje viaceré diely pôvodného diela, no na odlišných miestach skladby a okrem toho prináša nový rytmus – kľudný latino feeling, ktorý je obohatený o “šejker”, na nahrávke v podaní skvelého bubeníka Petra Solárika.

Hommage à Sax Prelude 5
Piate saxofónové kvinteto odkazuje na skladbu Sax Prelude 5, preberá jej zádumčivú náladu a hlavné melódie. Navyše sa tu symbolicky na viacerých miestach objavuje 5/4 metrum, okrem neho sa tu však vyskytujú aj mnohé iné metrické kombinácie – prechody medzi 7/4, 6/4, 4/4 – napriek tejto naoko zložitej štruktúre je však pohyb v kvintete plynulý. Po prvý krát v sérii Hommage sa tu objavuje aj typický jazzový prvok – improvizačná plocha pre tenor saxofón.

Hommage à Sax Prelude 6
Šieste saxofónové kvinteto vychádza zo skladby Sax Prelude 6 a už v prvej melódii je odkaz na pôvodné Coufalove dielo jasný. Hoci skladba môže ďalej kvôli svojmu modernejšiemu “groove” rytmu vyzerať ako menej príbuzné dielo, znalci Coufalových kvintet v ňom určite spoznajú skryté a prepracované typické melódie pôvodnej skladby. Charakterom je pomerne bohatá – kombinuje energický groove, prelúdium pripomínajúce pasáže, spevnú bluesovú melódiu, doubletime-ové prekvapenia aj nosné sólové momenty v podaní barytón saxofónu.

Hommage à Sax Prelude 7
Siedme saxofónové kvinteto nadväzuje na Coufalove Sax Prelude 7 a jeho hlavná melódia je symbolicky napísaná v 7/4 metre. Tak ako aj v ostatných kvintetách, tiež sa tu nachádzajú skryté parafrázy Arnoštových pôvodných melódií. Zaujímavým obohatením je druhá sólová pasáž pre improvizáciu v podaní tenor saxofónu. Coufalove Sax Prelude 7 je jediným z Arnoštových kvintet, ktoré bolo skomponované pre obsadenie soprán saxofón, alt saxofón, 2 tenor saxofóny a barytón saxofón. S odkazom na toto dielo je aj Hommage à Sax Prelude 7 napísaná pre totožnú inštrumentáciu s obsadením soprán saxofónu. Žiaľ, sám autor soprán saxofón nevlastní, preto vznikla aj druhá verzia kvinteta pre tradičné obsadenie – 2 alt saxofóny, 2 tenor saxofóny a barytón saxofón, ktorú môžete počuť na videu.

Hommage à Sax Prelude 8
Ôsme saxofónové kvinteto vychádza z diela Sax Prelude 8. Podobne ako pôvodné dielo, aj jeho Hommage je zrejme harmonicky najkomplexnejším a najsofistikovanejším z celej série. Okrem tradičných pararáz Coufalových tém sa tu objavuje aj odľahčujúci a spevný “tanečný” diel, barokovo znejúce úseky aj clivé, zasnívané melódie. Skladba je zavŕšená dlhou rastúcou kaskádou, ktorá predstavuje peknú bodku za celou sériou 8 saxofónových kvintet.

Baladická nálada 1
Baladická nálada 1 stavia na inšpirácii Coufalovým dielom V baladickej nálade 1. Ich súvis je však menej zreteľný, než tomu bolo v sérii Hommage à Sax Prelude, objavuje sa tu množstvo nových melódií, vzťah s pôvodným dielom je tu naznačený skôr jeho pokojným baladickým charakterom. Podobne ako je tomu v Arnoštovej verzii, aj Baladická nálada 1 predstavuje plynulé spájanie rôznorodých melódií, nálad a nových nápadov.

Baladická nálada 2
Baladická nálada 2 nadväzuje na Coufalove dielo V baladickej nálade 2. Podobne ako vo zvyšku tohto trojčasťového cyklu, aj tu je súvis s pôvodným dielom menej zreteľný ako v sérii Hommage à Sax Prelude, no charakteristický bodkovaný rytmus sa nachádza v oboch dielach. Hlavnú úlohu tu má prvý tenor, ktorý od začiatku skladby predstavuje sólovú melódiu za sprievodu ostatných nástrojov, najprv pokojne až zádumčivo, následne o čosi naliehavejšie v molovom charaktere. Práve následný prechod do 6/8 metra prináša v tenorových hlasoch rytmizáciu, ktorá je charakteristická pre pôvodné Coufalove dielo.

Baladická nálada 3
Baladická nálada 3 o čosi intenzívnejšia než predošlé dva kusy odkazuje na pôvodne Coufalove dielo, konkrétne skladbu V baladickej nálade 3. V triolovom zadelení už od začiatku parafrázuje hlavnú Arnoštovu tému, no následne sa melódia odpúta a pokračuje vlastným smerom. Pozorný poslucháč však môže spracovanie tejto pôvodnej témy odhaliť vo všetkých dieloch skladby, či už v pomalej, zasnenej meditácii alebo v žoviálnej melódii pripomínajúcej cirkusové varieté.

Jazz.sk: Hommage to Arnošt Coufal v podaní Martina Uhereka a DEUS SAX MACHINA

Hudba.sk: Deus Sax Machina vydávajú album Hommage to Arnošt Coufal v podaní Martina Uhereka

Rádio Devín (Jazzový klub): Premiéra albumu „Hommage to Arnošt Coufal“ v rozhlasovej relácii venovanej jazzu.

Martin Uherek je saxofonista, aranžér, skladateľ a pedagóg pôsobiaci na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Držiteľ 2. ceny na medzinárodnej jazzovej súťaži v poľskom Tarnowe (2008), laureát slovenskej súťaže Nové Tváre Slovenského Jazzu 2008 a víťaz súťaže mladých talentov Bratislavských jazzových dní SLSP 2021. V novembri 2015 vydal Uherek svoj debutový album Walkin’ My Own Way. Už v roku 2013 vytvoril projekt s názvom Príbehy jazzu, ktorý kombinuje kvalitnú jazzovú hudbu s hovoreným slovom – spočiatku len vo formu koncertného prevedenia, no v roku 2016 Uherek so svojou kapelou nahral prvé CD Príbehy jazzu (2016), po ktorom nasledovali CD Príbehy jazzu vol. 2 – Ako vznikal jazz (2018) a Príbehy jazzu vol. 3 – Začiatky moderného jazzu (2021). Uherek pôsobí v zoskupeniach SO-UH-RA trio, Matúš Jakabčic CZ/SK bigband, Juraj Bartoš Quintet – (N)evergreens, Swingin’ Gentlemen a pravidelne hosťuje v slovenských aj zahraničných jazzových kapelách.
V roku 2023 vydáva album Deus Sax Machina – Hommage to Arnošt Coufal, ktorý vám predstavujeme aj so sprievodným popisom vyššie.
Viac sa o Martinovi a jeho aktivitách dočítate tu.