Arnošt Coufal ako pedagóg a učiteľ

Na žilinskom konzervatóriu či ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach, či jej detašovaných pracoviskách, prešlo rukami Arnošta Coufala množstvo žiakov (spomeňme napr. Mila Suchomela, Radovana Tarišku, Miroslava Zahradníka, Andreja Kalinku…). Na tejto stránke v sekcii Kronika postupne zverejníme spomienky významných hudobníkov, skladateľov, či muzikológov, ktorých jeho neutíchajúci entuziazmus pomohol formovať.

Arnošt Coufal, rok 2004
(foto: archív Arnošta Coufala)